Honderd jaar lang pompte biotechbedrijf DSM in Delft elk jaar meer dan 10 miljard liter grondwater op. Tot het bedrijf daarmee in 2006 wilde stoppen, met grote gevolgen voor de hele regio Delft. Een vierdelige reconstructie is samenwerking met mediafonds Delft: Pompen of vezuipen voor Delft.

Deel 1: Reconstructie: Waarom Delft al jaren enorme hoeveelheden grondwater naar zee pompt
https://www.omroepdelft.nl/omroepdelft/nieuws/reconstructie-waarom-delft-al-jaren-enorme-hoeveelheden-grondwater-naar-zee-pompt 

Deel 2: Verkeerde data grondwater zorgde voor miljoenenstrop treintunnel Delft
https://www.omroepdelft.nl/omroepdelft/nieuws/verkeerde-data-grondwater-zorgde-voor-miljoenenstrop-treintunnel-delft

Deel 3: Bouwblunders zorgen voor langdurige grondwaterproblemen snelweg A4 Delft - Schiedam
https://www.omroepdelft.nl/omroepdelft/nieuws/bouwblunders-rijkswaterstaat-zorgen-voor-langdurige-grondwaterproblemen-snelweg-a4-delft-schiedam 

Deel 4: Gemeente verwacht geen schade aan woningen door wegpompen grondwater
https://www.omroepdelft.nl/omroepdelft/nieuws/gemeente-verwacht-geen-schade-aan-woningen-door-wegpompen-grondwater 

In samenwerking met mediafonds Delft
https://mediafondsdelft.nl/pompen-of-verzuipen-in-delft/ 

Fracties GroenLinks en PvdA Delft stellen schriftelijke vragen over het grondwatergebruik in Delft.
https://delft.notubiz.nl/document/12836675/1/2323318+Fracties+GroenLinks+en+PvdA+-+schriftelijke+vragen+inzake+grondwateronttrekking+in+Delft