Bas vermond
Over mij

Research is creating new knowledge

Wie is Bas Vermond?

Welkom op mijn website! Ik ben Bas Vermond, meer dan 20 jaar zelfstandig onderzoeksjournalist.  

Mocht u vragen, tips of suggesties hebben, neem dan gerust contact op via 'contact' of bekijk hier een overzicht van mijn artikelen.

Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ): lidnummer B181735
Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ): lidnummer 163234
 
Werkwijze:

Onderzoek:
Verdiepen in een bepaald onderwerp of verhaal. Verzamelen en analyseren van verschillende informatiebronnen, waaronder documenten, dossiers, gegevens en interviews.

Feitencontrole en verificatie:
Prioriteit geven aan nauwkeurigheid en zorgen dat de informatie betrouwbaar is en wordt ondersteund door bewijsmateriaal. Bevindingen worden minutieus gecontroleerd om nauwkeurigheid te garanderen.

Verborgen informatie blootleggen: 
Informatie ontdekken die niet gemakkelijk toegankelijk is of opzettelijk geheim wordt gehouden. Zaken onderzoeken zoals corruptie bij de overheid, wangedrag door bedrijven, schendingen van mensenrechten, milieukwesties of andere onderwerpen van algemeen belang.

Interviewen en bronontwikkeling:
Interviews houden met relevante personen, inclusief bronnen met voorkennis of directe betrokkenheid bij het onderwerp. Het ontwikkelen van bronnen en het handhaven van vertrouwelijkheid is cruciaal om klokkenluiders of personen te beschermen die het risico lopen op vergelding voor het verstrekken van informatie.

Onderzoeksverhalen vertellen:
Bevindingen presenteren op een leeswaardige en informatieve manier via verschillende mediakanalen, zoals kranten, tijdschriften, televisie, radio of online platforms. De onderzoeksverhalen zijn erop gericht om complexe vraagstukken toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Een van de belangrijkste doelen van onderzoeksjournalistiek is om individuen, organisaties of instellingen verantwoordelijk te houden voor hun daden. Door wangedrag aan de kaak te stellen of mensen bewust te maken van belangrijke kwesties, streef ik naar transparantie, ethisch gedrag en sociale verandering.

Onderzoeksjournalistiek speelt een cruciale rol in de democratie door als waakhond te dienen en kritische informatie aan het publiek te verstrekken, geïnformeerde besluitvorming te vergemakkelijken en bij te dragen aan een transparantere samenleving.