Zware metalen, kankerverwekkende stoffen en zelfs PFAS, het zit allemaal in de bodem van het Amsterdamse Bos. Al dertig jaar weet de gemeente Amsterdam van deze bodemproblemen, maar ingegrepen is er nauwelijks. Volgens de gemeente Amsterdam zijn er geen directe gezondheidsgevaren voor bezoekers. Maar hoogleraar milieuchemie Pim de Voogt roept juist op tot meer onderzoek, zeker gezien de aanwezigheid van een kinderboerderij en het nieuwe voedselbos. Onderzoeksjournalist Bas Vermond zocht het tot de bodem uit.

Videoreportage: https://www.youtube.com/watch?v=9esMiNwPULs  
Onderzoeksartikel: https://www.at5.nl/artikelen/223615/gemeente-amsterdam-verzwijgt-bodemvervuiling-amsterdamse-bos  

Update:

13-2-2024: Interview met 1Amstelveen. De zender deed zelf ook onderzoek in het bos en emeritus professor Pim de Voogt komt uitgebreid aan het woord.
https://www.youtube.com/watch?v=_LuRuB9om8o&t=60s 

12-2-2024: Gemeente Amsterdam heeft een reactie gestuurd:
De belangrijkste punten:

- De gemeente was op de hoogte van de bodemverontreiniging in het bos.
- Als er geen vluchtige stoffen in de bodem aanwezig zijn en de bodem niet 'verstoord' wordt, is het niet schadelijk voor de gezondheid.
- Wel moet voorkomen worden dat bezoekers regelmatig met grond in aanraking komen als de concentratie van een stof in de bodem op een bepaalde locatie te hoog blijkt te zijn.
- Bij verandering van het grondgebruik is het volgens de gemeente van belang om na te gaan of de nieuwe situatie een gevaar kan opleveren voor de gezondheid.
- De gemeente meldt dat het prof. dr. De Voogt (expert uit het artikel) heeft benaderd voor een gesprek.
- Gemeente: “Op basis van dat gesprek wordt duidelijk of vervolgacties noodzakelijk zijn. Ook willen we hem vragen om mee te denken over het onderwerp Bodem in onze nieuw op te stellen Beheervisie. Daarin is de bodem van het Bos een belangrijk onderwerp.”

13-12-2023: Binnen de Provincie Noord-Holland zijn vragen gesteld over de bodemvervuiling in het Amsterdamse Bos. 
https://t.co/3cJlVOzmqb 

31-11-2023: Burgerbelangen Amstelveen (bbA) maakt zich grote zorgen over de grondkwaliteit van het Amsterdamse Bos en stelt vragen aan het college. 
https://www.amstelveenweb.com/nieuws-Burgerbelangen-Amstelveen-is-bezorgd-over-bodemv&newsid=421602867 

22-11-2023: De gemeenteraadsfracties van Volt en Partij voor de Dieren in Amsterdam hebben aan B&W van Amsterdam vragen gesteld. 
https://www.amstelveensnieuwsblad.nl/lokaal/natuur-en-milieu/982508/volt-en-partij-v-d-dieren-stellen-vragen-over-bodemvervuiling# 

21-11-2023: Gemeente Amstelveen vraagt opheldering aan gemeente Amsterdam.
https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/f5476fb2-8cdb-4e55-8fc6-e012f46d51a2?documentId=b472a558-a344-49dc-bde5-0ff5257da0e9 

13-2-2024: Interview 1Amstelveen over bodemvervuiling in het Amsterdamse Bos
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_LuRuB9om8o&t=59s 

18-03-2024: Interview jeugdjournaal Amstelveen (Amstelkids)
https://youtu.be/suH-xDUV4fU?si=AZKIjD29-3G_th0l&t=564